Ιωσηφίδης Γ. Καπλάνης Α.Ε.
Τ. 2510 361 377
Κ. 6948 409 618
Νέα Καρβάλη, ΚΑΒΑΛΑ
www.iosifidisoliveoil.gr
E-mail:info@iosifidisoliveoil.gr